Capoeira
je původní brazilské bojové umění s africkými kořeny. Toto umění je unikátní kombinací bojových, tanečních a akrobatických prvků, které jsou úzce spojeny s identickou hudbou a zpěvem. Jedná se o bojové umění, ke kterému patří také mnoho rituálů a tradic, které společně vytvářejí specifický životní styl. Tyto všechny elementy společně nemá žádné jiné bojové umění či sport, a proto je capoeira nejen atraktivní pro zúčastněné, ale i pro všechny diváky.

Capoeira se začala vyvíjet přibližně před 400 lety mezi africkými otroky, kteří byli portugalskými kolonizátory dovezeni do Jižní Ameriky. Tito lidé přinesli do Nového Světa své kulturní tradice, náboženství a tradiční válečné tance a rituály, které daly základ vzniku bojového umění capoeira. Otroci cvičili a zdokonalovali své bojové dovednosti a zastírali je tancem, při kterém se střídaly obranné a útočné techniky a vše bylo doprovázeno rytmickou hudbou. Tak vznikla capoeira jako bojové umění skryté v tanci, a to díky otrokářům, pro které by byl jakýkoliv nácvik bojových technik nepřípustným. 

Po zrušení otroctví se černé obyvatelstvo začalo stěhovat do brazilských měst. Jelikož stále přetrvávala rasová diskriminace, nenalézali zde zaměstnání a díky tomu se mnozí z nich připojili k zločineckým gangům nebo je sami vytvořili. Dále se věnovali capoeiře a ta tak začala být spojována s protivládními či kriminálními aktivitami. Následkem toho se roku 1892 v první ústavě Brazílie stala capoeira nezákonnou. Potrestání za cvičení bylo extrémní (lékaři jim měli přeříznout Achillovy šlachy) a policie jej brutálním způsobem potlačovala. 

Ve 40. letech 20. století začínají počátky moderní capoeiry v Brazílii, v 70. a 80. letech se capoeira rozšířila do celé Brazílie a začala pronikat také za její hranice. Postupem času také začalo obohacování capoeiry o různé akrobatické prvky, jenž přidávají na atraktivnosti tohoto bojového umění.